Team Coaching , de Koning & Partners
Onze diensten
business coaching
callcenter management
coaching opleiding
corporate teambuilding
hr beleid
management development training
persoonlijke ontwikkeling
persoonlijke effectiviteit training
persoonlijk effectiviteit
team coaching
teambuilding activiteit
teambuilding advies
teambuilding training
veranderings proces
Coaching is een doelgerichte activiteit. Het doel is de verbetering van het functioneren van de gecoachte. Het gaat bij Team coaching echter om de extra dimensie van het realiseren van een beter functioneren van een groep mensen met een doel. Je zou kunnen zeggen, bij team coaching probeer je de persoonlijke ontwikkeling van alle afzonderlijke team leden bij elkaar te brengen. Een coach van een team probeert het team zo te ondersteunen dat de persoonlijke effectiviteit van alle teamleden een bijdrage levert aan het doel van het team.

Het belangrijkste kenmerk van Team coacing is echter dat het team zelf verantwoordelijk is voor haar ontwikkeling en verbetering. De coach ondersteunt en begeleidt en helpt het team bij haar ontwikkeling. Hierdoor leert het team zelf haar verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te werken aan haar ontwikkeling. Een belangrijk voordeel van coaching is dan ook dat teams zelfstandigheid ontwikkelen, waardoor zij toekomstige problemen zelf kunnen oplossen.

Team coaching training
Het leren coachen van teams kan een onderdeel vormen van een management development training Voor senior managers kan het een effectieve uitbreiding zijn op hun vaardigheden. Maar Team coaching kan ook een onderdeel vormen van een coaching opleiding.

Het kader waarbinnen men een opleiding volgt om een team te coachen is slechts van belang voor bepaalde specifieke elementen. Zo heeft een leidingevende iets meer mogelijkheden om sturend op te treden tijdens coachingstrajecten. Wat betekent, dat tijdens management development activiteiten, de nadruk iets meer komt te liggen op leren minder sturend te zijn. Voor een coach die zich wil toeleggen op teams is het belangrijk inzicht te verwerven in teambuilding activiteiten. Het doel is dan om juist te voorkomen, dat men de afzonderlijke leden gaat coachen, als het om het team gaat.

Team coaching kan ook een deel vormen van teambuilding advies of ingezet worden in veranderingsprocessen. Uiteindelijk blijft het doel uw organisatie te ondersteunen bij het realiseren van haar doelen op de voor haar meest effectieve manier.

Als u wilt weten hoe de Koning & Partners u kan ondersteunen bij het inzetten van Team coaching dan kunt u contact met ons opnemen
 Team Coaching   ,  de Koning & Partners De Koning & Partners
postbus 98
2210 AB Noordwijkerhout Z.H.
Tel: +31 (0) 252 344 833
Fax: +31 (0) 252 344 241
www.henkdekoning.com
Contact